Aktuální informace 

 

ZÁŘÍ:

-12.9.2017 "Třídní schůzky pro rodiče"-od 15.30 hodin v 1.třídě proběhnout třídní schůzky pro rodiče- seznámení s personálem, domluva aktivit...
 
  INFORMACE ZE TŘÍDNÍCH SCHŮZEK:
      -bylo odhlasováno: -poplatek 400,-Kč SRPŠ- vybíráme do konce září
                                   -uzavření MŠ v době vánočních svátků
                                   -motiv se zimní tématikou na fotografování dětí-13.11.2017
                                    - zakoupení písanky pro děti z 2.třídy -vybíráme 30,-Kč
 
26.9.2017 " Beseda s městským policistou" na téma " Pravidla chování -pouze 2.třída
                                   

Výhledově:

ŘÍJEN: 

2.10.2017 "V korunách stromů"- divadlo v MŠ , vybíráme 45,-Kč

-od 2.-31.10. 2017 " Soutěž o nejlepšího sběrače kaštanů"- nasbírejte spolu s dětmi co nejvíce podzimních plodů pro zvířátka. Nejlepší sběrače čeká odměna.

-od 16.-27.10.2017 " Podzimní hrátky" -výtvarná soutěž pro rodiče a děti- společně s dětmi vytvořte strašidýlko z podzimních plodů a přineste v tomto termínu-nejpozději však 27.10.2017 do 7.45 hodin. 

-27.10.2017 "Hodnocení podzimáčků"- přijďte dát hlas nejhezčímu podzimnímu výrobku-hodnocení proběhne v době od 11.30-12.00 hodin a od 14.15-15.30 hodin ve vestibulu MŠ. Tvořitelé nejhezčích podzimáčků budou odměněni.

LISTOPAD:

-2.11.2017 " Strašidlácké běsnění" - čeká nás  dopoledne v tělocvičně plné strašidelných soutěží, tanečků a her. Budou zde vyhlášeni vítězové předchozích soutěží. Prosíme rodiče, zda by dětem mohli připravit jednoduchý kostým strašidla, ducha...

-13.11.2017 " "Fotografování se zimní tématikou"- bližší info najdete včas na nástěnce ve vestibulu

-22.11.2017 " Planetárium v MŠ" -vybíráme 55,-Kč