Aktuální informace 

 

 

ZPRÁVA PRORODIČE – NÁVRAT DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Dle vládního nařízení bude Mateřská škola Vintířov otevřena od 12.4.2021 pouze pro předškolní děti / tj. děti, které v následujícím roce zahájí docházku do ZŠ a děti s odkladem školní docházky/ a děti rodičů zaměstnané v obl. integrovaného záchran. systému.

Tyto děti se budou moci vzdělávat v MŠ v patnácti členných skupinách. Z tohoto důvodu prosíme rodiče, aby nejpozději do 9.4.2021 nahlásili na telefon 721 236 247 nebo poslali zprávu na skupinu messenger o účasti dítěte v MŠ od 12.4.2021.

Pokud ze zdravotních či rodinných důvodů dítě nepošlete do MŠ, oznamte tuto skutečnost a dne 12.4.2021 se dostavte do MŠ a vyplňte omluvenku dítěte / omluvenku můžete též stáhnout z web stránek MŠ oddíl „dokumenty ke stažení“.

 

Účast na vzdělávání dítěte v MŠ je podmíněna antigenním testováním dítěte.

Dítě nemůže být nuceno k testování - důsledkem neúčasti je pouze neumožnění prezenčního vzdělávání v MŠ. Odmítnutí testování dítěte je nutné oznámit a dítě omluvit – dítěti bude poskytnuta pedagogická podpora / pracovní listy, týdenní plány práce na web stránkách MŠ/.

 

K testování se může dostavit pouze dítě, které nemá příznaky virového onemocnění :

-zvýšená tělesná teplota

- kašel

- dušnost

- zažívací obtíže- zvracení, bolesti břicha, průjem, nevolnost

- bolest v krku

- bolest svalů a kloubů

- rýma

- bolest hlavy

 

Testování bude probíhat vždy 2x týdně / pondělí a středa / - pokud dítě nastoupí v jiné dny

bude testováno vždy při příchodu.

Testování se nebude provádět u dětí, u kterých rodič doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativního PO antigenního testu provedený na odběrovém místě a není starší 48 hodin a pokud nemá dítě příznaky Covid-19.

U dětí, které Covid-19 prodělaly a neuplynulo od prvního pozitivního RT-PCR testu 90 dní a mohou tuto skutečnost doložit se testy také nebudou provádět.

 

Testování u dětí se bude provádět :

- bezprostředně po příchodu do MŠ ve vestibulu školy – dítě musí mít při příchodu roušku

/ provedení a výsledek testu trvá cca 15 – 18 min./

- v případě hromadného příchodu budou děti rozesazeny v prostorách vestibulu tak, aby

nedocházelo k bližšímu kontaktu

 

V případě pozitivního výsledku testu budou rodiče ihned informováni a jejich povinností je dítě co nejdříve z MŠ vyzvednout.

Zaměstnaní, ale i ostatní rodiče si mohou na výsledek testu počkat. V případě zaměstnaných rodičů doporučujeme pověřit osobu blízkou, která by byla ochotna v případě pozitivního testu si dítě jej vyzvednout – na tuto osobu je nutné předat kontakt přítomné ped. pracovnici.

 

 

Vybavení dětí :

- denně nová dětská rouška / zakoupená v lékárně – ne vl. výroba /- děti ji budou mít před

testováním v MŠ – po zjištění negat. antig. výsledku testu ji

v MŠ odloží do označeného ig. sáčku a dále ji budou nosit

pouze venku tam,kde je vyšší koncentraci lidí

- dostatek oblečení na pobyt venku / děti budou dle počasí co nejvíce venku