Aktuální informace 

    ŘÍJEN: 

-pokračování soutěže "O nejlepšího sběrače podzimních plodů" do 26.10.2018

3.10. 2018 fotografování s podzimním motivem. Celý soubor 330,- kč, poloviční 220,-Kč. 

     do 30.10. 2018 vybíráme poplatek na SRPŠ 400,-Kč
 
 POZOR!

  Mateřská škola Vintířov, okres Sokolov hledá na 2 roky zaměstnankyni na pozici školní asistentky s úvazkem 0,50 / tj. 4 hod.   denně/.Požadované vzdělání  :  SPgŠ  nebo dokončený kurs asistenta pedagoga. Nástup  : 1.12.2018

 Platové zařazení dle stupnice platových  tarifů pro nepedag. zaměstnance( nařízení vlády č. 341/2017 Sb. platné od 1.1.2018).

 Zveřejněno dne 11.10.2018

 

Výhledově:

 LISTOPAD: 

1.11.2018 "Dýňový den" -odpolední akce s rodiči a dětmi