O nás

Mateřská škola Vintířov byla založena v roce 1969 a od roku 2003 je tato v právní subjektivitě.V komplexu spravovaných budov Mš je nejen školní jídlena,ve které se stravují děti z mateřské školy i základní školy a cizí strávníci ,ale i tenisový kurs a též velká tělocvična (vybudována roku 1996).Tato je využívána pro potřeby dětí z mateřské školy,základní školy a je pronajímána veřejnosti Vintířova a okolí.
Pedagogické pracovnice pracují dle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Školní
vzdělávací program mateřské školy byl poprvé vytvořen v roce 2002 a nazván "Zázemí - čas jen pro Tebe" - od této doby byl několikrát upravován a novelizován - naposledy v roce 2013.Tento program upřednostňuje individuální přístup k dětem s využitím prožitkového učení hrou. Cílem je vytvořit dětem v době nepřítomnosti rodičů "druhý domov", kam se děti budou rádi vracet a nacházet v něm nejen hru a poučení, ale především lásku a pochopení.

KAPACITA MŠ
Kapacita školy: 60 dětí

ZŘIZOVATEL MŠ
Obec Vintířov

 

INFORMACE PRO RODIČE:
Ředitelka MŠ Vintířov oznamuje rodičům, že veškeré poskytnuté osobní údaje zák.zástupců a dětí, jsou vedeny dle Nařízení evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 
Byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů:
 Ing. Stanislav Novák
telefon 606 070 185
email: poverenec@gmail.com
V případě nejasností či problémů v oblasti GDPR se můžete obrátit na ředitelku MŠ nebo přímo na pověřence GDPR MŠ Vintířov.