Plánované akce

NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

AKCE JSOU PLÁNOVANÉ, NEMUSÍ VŠAK K JEJICH USKUTEČNĚNÍ DOJÍT z různých důvodů ( nemoc učitelek, infekční onemocní dětí, neplánované akce např. divadlo, fotografování...) . Aktuální připravované akce naleznete včas na nástěnce ve vestibulu či v rubrice AKTUÁLNÍ INFORMACE na  našich webových stránkách.

září:
"Třídní schůzky"
-domluva aktivit, seznámení s personálem, šk.řádem...
- projektový den na Kladské dne 24.9.2020
říjen :

"Soutež o nejlepšího sběrače" 
- nasbírejte co nejvíce žaludů, kaštanů pro lesní zvířátka

listopad:
"Dýňový den"
-podvečerní akce dětí, rodičů a učitelek před MŠ  a v lesoparku
(hrátky s dýněmi, průvod strašidel po obci, opékání vuřtů)

prosinec :
„Čertoviny “
- dopolední akce dětí a učitelek 
(čertovské hrátky)

„Vánoční  setkání“
- podvečerní akce dětí, rodičů a dětí
(výtvarná dílnička ve školce + nadílka)

únor :
„Karnevalový rej“
- sobotní,odpolední akce pro děti a jejich rodiče-rodinné dvojice soutěží v různých disciplínách , vyhlášení nejkrásnějšího kostýmu

„Maškarní ples pro rodiče a přátelé Mš“
- maškarní ples pro dospělé ve společenském sále „U KAHANU“
-tombola, soutěže pro odvážné dospěláky, vyhlášení nejhezčí masky

březen :

„Hledání velikonočního zajíčka“
- dopolední akce dětí a učitelek na zahradě Mš
(děti navštíví zajíček, budou plnit úkoly a hledat velikonoční poklad)
  

"Návštěva místní knihovny" - 2.třída

duben :

„Čarodějnické řádění“
- dopolední akce dětí a učitelek na zahradě Mš
(v čarodějnických kostýmech si užijeme čarodějnické hrátky na zahradě Mš )

květen :
„Květinkový den"
- odpolední soutěže maminek a dětí -ke Dni matek (v tělocvičně)

červen :
„Cesta za pokladem“
- dopolední akce k MDD  - cestou na Vodárnu plní děti úkoly, hledají trasu označenou fáborky, na konci hledají poklad.


"Návštěva předškoláků v ZŠ Vintířov"
- ukázková hodina pro předškoláčky

„Výlet “
- celodenní výlet dětí a učitelek

„Předprázdninové rozloučení“
-dopolední akce dětí a uč. na zahradě MŠ, rozdávání výkresů...

„Poslední zvonění “
- odpolední akce pro děti a rodiče na zahradě MŠ- rozloučení s předškoláčky.

Během celého roku:
“Divadelní představení“- dle dohody s Karlovarským divadlem

"Jarmark pro rodiče" - prodej výrobků, výtěžek poputuje na pomoc postiženým dětem