Plánované akce

NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

AKCE JSOU PLÁNOVANÉ, NEMUSÍ VŠAK K JEJICH USKUTEČNĚNÍ DOJÍT z různých důvodů ( nemoc učitelek, infekční onemocní dětí, neplánované akce např. divadlo, fotografování...) . Aktuální připravované akce naleznete včas na nástěnce ve vestibulu či v rubrice AKTUÁLNÍ INFORMACE na  našich webových stránkách.

září:
"Třídní schůzky"
-domluva aktivit, seznámení s personálem, šk.řádem...

říjen :
„Podzimní hrátky“
- výtvarná soutěž pro děti a rodiče (vyrobte spolu panáčka z přírodnin) 

"Soutež o nejlepšího sběrače" 
- nasbírejte co nejvíce žaludů, kaštanů pro lesní zvířátka

listopad:
"Strašidlácké běsnění"
-dopolední akce dětí a učitelek v tělocvičně MŠ
(děti a paní uč. v roli strašidel čekají strašidelné soutěže a hrátky)

prosinec :
„Čertoviny “
- dopolední akce dětí a učitelek v tělocvičně Mš
(děti v roli čertíků čeká pekelné dopoledne plné her a soutěží)

„Vánoční  besídka“
- odpolední vánoční  pásmo pro rodiče, sourozence, babičky, dědečky...v MŠ

"Zpívání pod vánočním stromečkem"
-předvánoční, večerní zpívání u stromečku v lesoparku

únor :
„Karnevalový rej“
- sobotní,odpolední akce pro děti a jejich rodiče-rodinné dvojice soutěží v různých disciplínách , vyhlášení nejkrásnějšího kostýmu

„Maškarní ples pro rodiče a přátelé Mš“
- maškarní ples pro dospělé ve společenském sále „U KAHANU“
-tombola, soutěže pro odvážné dospěláky, vyhlášení nejhezčí masky

březen :
„Vítání jara“
- dopolední akce dětí a učitelek
( vyrobíme s dětmi Moranu -utopení Morany-konec vlády paní Zimy )


duben :
„Hledání velikonočního zajíčka“
- dopolední akce dětí a učitelek na zahradě Mš
(děti navštíví zajíček, budou plnit úkoly a hledat velikonoční poklad)
 

„Čarodějnické řádění“
- dopolední akce dětí a učitelek na zahradě Mš
(v čarodějnických kostýmech si užijeme čarodějnické hrátky na zahradě Mš )

květen :
„Besídka ke Dni matek“
- odpolední pásmo pro maminky, tetičky, babičky-ke Dni matek 

červen :
„Cesta za pokladem“
- dopolední akce k MDD  - cestou na Vodárnu plní děti úkoly, hledají trasu označenou fáborky, na konci hledají poklad.


"Návštěva předškoláků v ZŠ Vintířov"
- ukázková hodina pro předškoláčky

„Výlet “
- celodenní výlet dětí a učitelek

„Předprázdninové rozloučení“
-dopolední akce dětí a uč. na zahradě MŠ, rozdávání výkresů...

„Poslední zvonění “
- odpolední akce pro děti a rodiče na zahradě MŠ- rozloučení s předškoláčky.

Během celého roku:
“Divadelní představení“- dle dohody s Karlovarským divadlem

"Besedy s městskou policií" - dle nabídky Městské policie Chodov