Poplatky

-STRAVNÉ 
se hradí začátkem každého měsíce v kanceláři u paní Hájkové.Přesný termín je vždy předem vyvěšen na hlavních dveří do Mš. Možnost platit i bankovním převodem

 na č.účtu: 19-4520290257/0100

Provozní doba kanceláře: PO,ST,PÁ -od 6.30  do 10.30 hodin  ,ÚT,ČT - od 10.40 do 14.40 hodin
Ceny:
svačina : 6,- Kč
oběd : 17,-Kč  (odkladové děti 21,-Kč)
 celý den : 29,-Kč -po obědě 23,-Kč (děti s odkladem školní docházky celý den : 3,-Kč - po obědě 30,-Kč )

-POPLATEK ZA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Mateřinku  navštěvuje  Karlovarské divadlo ,které děti potěší pěknou pohádkou.Termín pohádky a vybírání poplatku je vždy předem vyvěšen na vstupních dveřích Mš.
cena za představení -cca 45,-Kč

-POPLATEK RADY RODIČŮ
Při zahájení školního roku vybíráme na každé dítě poplatek ve výši 200,-Kč /dle schválení rodičů/ . Tyto prostředky jsou využity na drobné dárky pro děti / Vánoce,Velikonoce,MDD,odchod předškoláků do ZŠ.../

-PŘÍSPĚVEK NA VÝTVARNÝ MATERIÁL
Při zahájení školního roku vybíráme na každé dítě poplatek 200,-Kč /dle schválení rodičů/. Tneto příspěvek bude využit na výtvarný materiál, který je potřebný k výrobě dárečků pro rodiče či na připravované vystoupení pro rodiče ( stejné kostýmy...)

-POPLATKY NA ŠKOLNÍ VÝLETY
Cestovné dle finančních možností hradí škola -rodiče dětí hradí pouze poplatky za vstupné /kulturní památky,ZOO.../

-POPLATEK ZA VZDĚLÁVÁNÍ
Úplatu za předškolní vzdělávání tvoří 50% skutečných průměrných neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.Jelikož obec Vintířov veškeré tyto neinvestiční náklady hradí , rozhodla se ředitelka školy dle § 123 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. tuto úplatu všem rodičům prominout !