Poplatky

-POPLATEK ZA STRAVNÉ
se hradí začátkem každého měsíce v kanceláři paní Mandincové. Přesný termín je vždy vyvěšen na nástěnce ve vestibulu do MŠ. Další možnost je platiti stravné bankovním převodem - viz rubrika STRAVNÉ PŘES INTERNET

PROVOZ KANCELÁŘE: PO-PÁ od 10.00 do 14.00 hodin. 

Ceny:

Přesnídávka :   6,- Kč + odpolední svačina   6,- Kč
oběd : 17,-Kč  (odkladové děti 24,-Kč)
celý den :   29,-Kč ,     -po obědě 23,-Kč

děti s odkladem školní docházky celý den : 36,-Kč  ,  - po obědě 30,-Kč )

-POPLATEK ZA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Mateřinku  navštěvuje  Karlovarské divadlo ,které děti potěší pěknou pohádkou.Termín pohádky a vybírání poplatku je vždy předem vyvěšen na vstupních dveřích Mš.
cena za představení -cca 50,-Kč

-POPLATKY NA ŠKOLNÍ VÝLETY
Cestovné dle finančních možností hradí škola -rodiče dětí hradí pouze poplatky za vstupné /kulturní památky,ZOO.../

-POPLATEK ZA VZDĚLÁVÁNÍ
Úplatu za předškolní vzdělávání tvoří 50% skutečných průměrných neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.Jelikož obec Vintířov veškeré tyto neinvestiční náklady hradí , rozhodla se ředitelka školy dle § 123 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. tuto úplatu všem rodičům prominout !