Projekty

Příjemce dotace: Mateřská škola Vintířov, okres Sokolov

 

Název projektu: Společně se zlepšujeme

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000970

 

Období realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018

 

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 310.342,- Kč hradíme následující aktivity:

 

Školní asistent – personální podpora MŠ

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ