Projekty

Příjemce dotace: Mateřská škola Vintířov, okres Sokolov

 

Název projektu: Společně se zlepšujeme II

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008989

 

Období realizace: 1. 3. 2019 - 28. 2. 2021

 

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II

 

Z finančních prostředků v celkové výši 414.304,- Kč hradíme následující aktivity:

 

110 x Školní asistent (0,5 úvazku na 22 měsíců)

 

1 x Další vzdělávání pedagogických pracovníků  MŠ– matematická pregramotnost min.8 hodin pro 1 osobu)

 

2x Projektový den mimo MŠ