Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program "Zázemí-čas jen pro Tebe" je zaměřen na individuální osobnost každého dítěte - snažíme se  dle něho dále sestavovat naše třídní vzdělávací programy.Cílem je vytvořit dětem příjemné láskyplné zázemí v době nepřítomnosti rodičů a dále pak rozvíjíme kompetence potřebné pro další život a vzdělávání.Snažíme se rozvíjet talentované děti a naopak pomoci dětem opožděným.Rozvíjíme u dětí citlivé vnímání k druhému člověku, podporujeme vztah dětí k přírodě, okolnímu světu,rozvíjíme vztah k práci a jejím výsledkům - neničit vše, co lidé vytvořili.
Školní vždělávací plán byl novelizován k 1.9.2018. Je vyvěšen na nástěnkách v šatnách na obou třídách k volnému nahlédnutí.