Snímek školy

Název školy Mateřská škola Vintířov, okres Sokolov  
Adresa Vintířov 170 357 35 Vintířov  
Datová schránka 9cxk3zn  
Ředitel/ka školy Zdeňka Štafková e-mail m.s.vintirov@volny.cz  
telefon 352 665 900  
mobil 721 236 247  
Zástupce/kyně ředitele/ky školy   e-mail    
telefon    
mobil    
Zástupce/kyně ředitele/ky školy   e-mail    
telefon    
mobil    
Kontaktní osoba Štafková Zdeňka e-mail    
konzultační hodiny pro ŠPZ: telefon 352 665 900  
PO, ST 12.00-12.30 mobil 721 236 247  
                 


Mateřská škola Vintířov, okres Sokolov  
Personální obsazení školního poradenského pracoviště Učitel s odbornou kvalifikací speciálního pedagoga Učitel proškolený v nápravné péči LOGO asistenti/preventisté Asistenti pro žáky se sociálním znevýhodněním  
pozice jméno/úvazek pozice jméno pozice jméno pozice jméno zdroj jméno  
výchovný poradce I. st.   řed.. MŠ Štafková Zdeňka     řed.MŠ Štafková Zdeňka šablony EU Nimrichterová Lucie  
výchovný poradce II. st.           uč. MŠ Bokšayová Jana      
metodik prevence           uč. MŠ Kotová Marcela      
speciální pedagog           uč,MŠ Soukupová Marcela      
psycholog                    
další                    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     


 
 

Mateřská škola Vintířov, okres Sokolov  
SVP (z toho)  
Třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (z toho) MP TP ZP SP SPU SPCH více vad AUTI Jiné zaměření  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Mateřská škola Vintířov, okres Sokolov  
Bezbariérovost školy Kompenzační učební pomůcky pro jednotlivá postižení: HW SW  
ano tělěsné zrakové sluchové LOGO SPU LMP SMP/TMP HMP druh počet název použitelnost