STRAVNÉ 

Vážení rodiče,

začátkem školního roku  obdržíte od třídních učitelek nová identifikační čísla Vašich dětí. Pod tímto ID si v tabulce níže vyhledáte  částku za obědy na následující měsíc, kterou je nutné předem uhradit. 

Záloha na stravné je nutná uhradit vždy začátkem měsíce těmito způsoby:

  • hotově v kanceláři vedoucí stravování paní Mandincové (termín je vždy upřesněn na nástěnce ve vestibulu MŠ)

  •     nebo převodem částky na účet MŠ ( číslo účtu 19-4520290257/0100 )  
    do každého 2.hého v měsíci - platbu je nutné označit ident. číslem, které obdržíte u VPJ p.Mandincové


     

MATEŘSKÁ ŠKOLA:

Přesnídávka :         6,- Kč

Oběd :                    17,-Kč  

Svačina   :                6,- Kč

celý den :              29,- Kč

 

Děti s odkladem školní docházky:

Přesnídávka :         6,- Kč

Oběd :                  24,-Kč

Svačina  :               6,- Kč

celý den :            36,- Kč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:

oběd: děti od 7- 11 let  27,- Kč 
          děti od 11 let       29,- Kč                                                                       

 

Stravné na měsíc :  Duben

  • hotově v kanceláři vedoucí stravování : dne 14.4.-15.4.2021 častka je345 ,-Kc .-po spaní435 ,- Kc po obědě
  • převodem na účet do : 12.4.2021                                      odkladové děti450 ,-Kč po spaní540 ,-Kč po obědě,školáci7-10let 405 ,-Kč školáci 11-14let435 ,-Kč. Častky jsou aktuální na měsíc duben.Děkuji Mandincová

 1.TŘÍDA MŠ                                          2.TŘÍDA MŠ

IDEN.Č.

PLATBA

POZN.

IDEN.Č.

PLATBA

POZN.

101

přepl.

 

201

 

 

102

přepl.

 

202

,-zapl.

 

103

zapl.

 

203

,-zapl.

 

104

přeplatek

 

204

 

 

105

,-zapl.

 

205

,-zapl.

 

106

,-zapl.

 

206

80,-zapl.

 

107

přeplatek

 

207

284,-zapl.

 

108

přeplatek

 

208

zapl.

 

109

zapl.

 

209

132,-zapl.

 

110

zapl.

 

210

 

 

111

,-zapl.

 

211

84,-zapl.

 

112

zapl.

 

212

zapl.

 

113

zapl.

 

213

zapl.

 

114

,-zapl.

 

214

259,-zapl.

 

115

zapl.

 

215

101,-zapl.

 

116

zapl.

 

216

200,-zapl.

 

117

zapl.

 

217

200,-zapl.

 

118

zapl.

 

218

zapl.

 

119

zapl.

 

219

,-zapl.

 

120

zapl.

 

220

,-zapl.

 

121

zapl.

 

221

zapl.

 

122

přeplatek

 

222

180,-zapl.

 

123

,-zapl.

 

223

23,-nedopl.

 

124

,-zapl.

 

224

zapl.

 

125

zapl.

 

225

116,-zapl.

 

126

 

 

226

,-zapl.

 

127

 

 

227

 

 

128

 

 

228

 

 

129

 

 

229

 

 

 

 MLADŠÍ ŽÁCI ZŠ                                 STARŠÍ ŽÁCI ZŠ

IDEN.Č.

PLATBA

POZN.

IDEN.Č.

PLATBA

POZN.

301

135,-zapl.

 

401

přeplatek

 

302

27,-zapl.

 

402

346,-zapl.

 

303

přeplatek

 

403

přeplatek

 

304

 

 

404

320,-zapl.

 

305

zapl.

 

405

464,-zapl,-

 

306

135,-zapl.

 

406

 

 

307

135,-zapl.

 

407

přeplatek

 

308

135,-zapl.

 

408

 

 

309

135,-zapl.

 

409

přeplatek

 

310

přeplatek

 

410

435,-zapl.

 

311

162,-zapl.

 

411

435,-zapl.

 

312

299,-zapl.

 

412

557,-zapl.

 

313

108,-zapl.

 

413

 

 

314

135,-zapl.

 

414

 

 

315

135,-zapl.

 

415

 

 

316

135,-zapl.

 

416

 

 

317

přepl.

 

417

 

 

318

81,-zapl.

 

418

 

 

319

326,-zapl.

 

419

 

 

320

přepl.

 

420

 

 

321

270,-zapl.

 

421

 

 

322

405,-zapl.

 

422

 

 

323

108,-zapl.

 

423

 

 

324

405,-

 

424

 

 

325

 

 

425

 

 

326

39,-zapl.

 

426

 

 

327

přeplatek

 

427

 

 

328

přeplatek

 

428

 

 

329

405,-zapl.

 

429

 

 

330

405,-zapl.

 

430

 

 

331

přeplatek

 

 

 

 

332

 

 

 

 

 

333

 

 

 

 

 

334

 

 

 

 

 

335

 

 

 

 

 

336

 

 

 

 

 

337

 

 

 

 

 

338

 

 

 

 

 

339

 

 

 

 

 

340

 

 

 

 

 

341

 

 

 

 

 

342

 

 

 

 

 

343

 

 

 

 

 

344

 

 

 

 

 

345

 

 

 

 

 

346

 

 

 

 

 

347

 

 

 

 

 

348

 

 

 

 

 

349

 

 

 

 

 

350